20-02-07

AZIATISCHE BONTHANDEL

Voorblad

 

Bontjassen van

 

Hond en Kat

 

Juist Honden & Katten

 

Honden in China kennen afschuwelijke angst en pijn voor ze geslacht worden voor hun huid en vlees. Ze worden in zakken gestopt voor transport, achtergelaten in de kou, zonder water of voedsel en dan wreedaardig gedood.

aan de ketting

 

Zelfs de jongsten, de puppies worden niet gespaard. 

 

in zak kopie

 

 

Puppys

 

Slachting

 

Bij een restaurant werd een hond uit een zak genomen, hij kwispelde nog met de staart maar wist niet wat hem te wachten staat 
 

Gevild

Hij kwispelde niet lang !!! 

21:10 Gepost door Rosa Mertens in China | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

14-12-06

POPERINGE DUMPT ASIELHONDEN BIJ BROODFOKKER

Herent, 13 december 2006 - De Anti Broodfok Actie (ABA) heeft de afgelopen weken via verschillende kanalen verontrustende berichten ontvangen in verband met de hondenopvang te Poperinge. Sinds september 2006 besteedt de gemeente Poperinge de opvang van alle zwervende, verloren of achtergelaten honden namelijk uit aan… een broodfokker. 

 

De nieuwe “thuis” van de Poperingse asielhonden is een typische commerciële fokkerij, waar tientallen hondenrassen te koop aangeboden worden. Op de website staan bijna 30 rassen vermeld. Hoe één enkele fokker al deze rassen door en door kan kennen, hoe één fokker al die verschillende karakters tot een gezonde ontplooiing kan brengen is één vraag die dierenvrienden zich stellen. Maar hoe deze fokker tegelijk zijn commerciële verkoop kan combineren met het gratis herplaatsen van achtergelaten honden, is een totaal andere zaak. Het is de logica zelve dat beide zaken niet verenigbaar zijn. 

Het standpunt van ABA is formeel: ABA vindt het deontologisch niet kunnen dat het herplaatsen van verwaarloosde of gedumpte dieren, wat duidelijk een zaak is van dierenbescherming, uitgevoerd wordt door een commerciële fokker. “Dierenbescherming moet volgens ons gericht zijn op het opheffen van zijn eigen bestaansreden. Broodfok is de ideale manier om de asielen overvol te houden. De enige die baat heeft bij broodfok, is de broodfokker zelf. Het eerste doel van een asiel bestaat erin om zijn eigen bestaansreden op te heffen: zo veel mogelijk gedumpte dieren herplaatsen, zodat de nood aan een asiel verdwijnt. Verwaarlozing en dumpen van honden zijn heel vaak het gevolg van impulsaankopen. Slogans als ‘superprijzen’ en ‘garantie’, zoals ook op de website van deze commerciële fokker / asieluitbater staat, moedigen precies deze impulsaankopen aan. Wij vragen ons dan ook af hoe het gratis herplaatsen van dieren te rijmen valt met het fokken van honden vanuit winstgevend oogpunt, waarbij de dieren zo veel mogelijk geld moeten in het laatje brengen,” zegt Kristien Hens, Voorzitster van ABA.

 

ABA stelt zich ook de vraag wie er op gaat toezien dat de te herplaatsen honden effectief een goed onderkomen vinden. Wie zegt dat de asieldieren niet ingeschakeld zullen worden als fokdieren? “Als opvang en commercie bandeloos gecombineerd worden,  is de verleiding groot om gevonden of achtergelaten rashonden voor eigen doeleinden te gebruiken,” zegt Kristien Hens. 

Maar ook in de omgekeerde richting opent de huidige situatie mogelijks deuren voor de commerciële fokker. “Inderdaad, want wie zegt dat de fokker het overschot van zijn niet-verkochte pups niet in het ‘asiel’ dumpt? Het gaat per slot van rekening over één en dezelfde plaats, de kans ligt voor het grijpen. En het is het gemeentebestuur van Poperinge dat de rekening betaalt,” voegt Kristien Hens hier aan toe.

 

Ook ABA Meter Saartje Vandendriessche reageert ontsteld: “Wat in Poperinge gebeurt, ziet eruit als pure belangenvermenging. Als ik het even heel negatief mag stellen, puur hypothetisch natuurlijk: de fokker krijgt dus enerzijds gratis fokdieren ter beschikking, anderzijds heeft hij een gratis dumpplaats voor zijn puppy-overschot én hij wordt er nog voor betaald ook, met belastingsgeld van de inwoners van Poperinge. Ik wil hier niet beweren dat deze fokker deze schandelijke praktijken daadwerkelijk toepast en ik wil zeker ook niemand onterecht beschuldigen van iets waar we vandaag geen enkel bewijs voor hebben. Maar stel dat het wél zo zou zijn: wie gaat de boel controleren? Wie gaat maatregelen nemen? Wie gaat de honden beschermen? ” 

 

ABA heeft contact opgenomen met de Federale Overheidsdienst Dierenwelzijn met de vraag de zaak te onderzoeken. De FOD nam hierop contact met de burgemeester van Poperinge, die tot op heden echter niet reageerde.  

 

Over de Anti-Broodfok Actie

ABA is een Belgische vzw, die in november 2005 tot stand kwam. Dierenvrienden verspreid over heel België verenigden zich om de bevolking te informeren en sensibiliseren over het probleem broodfok en de verschillende gevolgen ervan. Tegelijk ijvert ABA voor een betere wetgeving, die oa de verkoop van dieren in dierenspeciaalzaken verbiedt, die het fokken van honden beperkt tot een worp per dier en per jaar en tot maximum 2 rassen per fokker. Tezelfdertijd wil ABA maatregelen om de import van pups uit het buitenland aan banden te leggen, oa door strengere controles aan de douane. ABA functioneert ook als meldpunt, mensen die gevallen van illegale broodfok kennen, kunnen dit signaleren op meldpunt.broodfok@gmail.com  

 

Over Saartje Vandendriessche

Saartje Vandendriessche werkt als omroepster bij de Vlaamse TV zender EEN. Deze Vlaamse Schone uit Hove studeerde sociale en culturele agogiek aan de VUB te Brussel en vervolledigde haar studies met een opleiding actrice aan de Internationale TV-school. Ze was te zien als presentatrice op VRT, TMF en VT4 en schitterende in verschillende series als Matroesjka’s, Kinderen Van Dewindt, Costa, Zone Stad, Aspe, Thuis, Spoed, Familie, … Saartje Vandendriessche heeft twee Border Collies, Diva en Fiji, en een Beaceron genaamd Chirac. Wie meer wil weten over Saartje, kan een bezoekje brengen aan www.saartjevdd.be.

 

18:31 Gepost door Rosa Mertens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-12-06

Dierenleed Azie

thaiDierenleed Azië is een jonge v.z.w. die zich inzet voor het lot van honden en katten in Azië.

Zoals u al weet dat in tal van Aziatische landen hondenvlees gegeten wordt maar... er is meer aan de hand, in China, Thailand, Zuid Korea worden Jaarlijks honderdduizenden honden en katten geslacht en dit gebeurt op een ongekende, barbaarse en wrede manier.

Wij geven U enkele voorbeelden :

1. in Zuid Korea worden honden dood gefolterd omdat het vlees van mishandelde honden volgens hun volksgeloof potentieverhogende kwaliteiten zou hebben honden worden uren lang geslagen, langzaam opgehangen – levend gevild

2. katten worden in Zuid-Korea levend gekookt met kruiden om een medicijn tegen reuma te maken….

3. in het noorden van Thailand is er een wrede handel in hondenhuiden;straathonden worden van straat geplukt of gestolen bij hun eigenaars en worden opeengepakt in kooien dagenlang zonder eten en drinken naar illegale slachthuizen getransporteerd waar zij veelal levend gevild worden

Daarbij komt nog dat ze massaal in de grootsteden zwerfhonden vergiftigen Dat fenomeen zijn we nu pas te weten gekomen en daar zullen we ook aandacht aan besteden en actie voor voeren

We zijn rechtstreeks in kontact met een organisatie in Thailand dat zwerfhonden opvangt en verzorgt, castreert en steriliseert en daarom zullen we die ook financieel steunen

Dit is maar een greep uit de gruwelijkheden die ons bekend zijn …

 

Onze organisatie steunt plaatselijke dierenrechtenorganisaties die ijveren voor het stopzetten van deze wreedheden en die trachten in overleg met de regeringen een wetgeving tot stand te brengen of aan te passen zodat deze barbaarse toestanden verboden worden.

Wij steunen hen door deze wanpraktijken in de media te brengen zodat er vanuit het westen een permanente stroom van protest is naar de desbetreffende landen

Tevens trachtten wij hen ook financieel te steunen.

In België is er sinds 4 juni 2004 na jarenlang onderhandelen een invoerverbod op honden en kattenbond.

Ook op Europees vlak vinden we gehoor om ook een invoerverbod van honden en kattenhuiden

Op dit ogenblik zoeken wij nog een BEKENDE VLAMING die ons wil steunen en ons nog meer bekendheid kan bezorgen en die meter/peter van onze organisatie wil worden.

Verder vragen we vrijwilligers die ons een handje willen toesteken.

image0021

12:53 Gepost door Rosa Mertens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

 Jackie Chan & PETA

jackie02Aziatische superster Jackie Chan heeft zich aangesloten bij PETA.

In China worden honden vermoord om uitbreiding van rabiës te voorkomen. Jackie Chan is daar zoals elk zinnig mens tegen.

PETA en Jackie Chan dringen bij de Chinese regering aan om preventief honden te gaan vaccineren.

Voor deze gelegenheid heeft de acteur kaarten ontworpen en veilt ze op Ebay. De opbrengsten worden gebruikt voor de campagne om honden te gaan vaccineren en een einde te maken aan het doden van deze dieren. Op de kaarten staat geschreven: Het is natuurlijk onze plicht als mensen om van ieder wezen te houden en te respecten. Dat geld dus ook voor dieren. Ook zij hebben recht op onze liefde.

Jason Parker (directeur PETA) hoopt hiermee het doden van honden om deze ziekte niet te laten verspreiden in het verleden te laten. En helemaal met de hulp van Jackie Chan.

Deze vaccinatie redt niet alleen honden maar ook mensen. Er zijn al 50.000 honden om deze reden gedood, ook zijn er al 3 mensen gestorven aan rabiës. Dit allemaal in 1 provincie, in 1 maand tijd. 

autobus

 

chien2chien1 

12:38 Gepost door Rosa Mertens in China | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Een cultuurverschil of simpelweg wreedheid? Beslist uzelf maar!

korea

 

Volgens een rapport van de Korean Animal Protection Society worden jaarlijks naar schatting 2 miljoen honden geslacht voor het vlees.

Honden worden er massaal gekweekt ¨als kleinvee¨ ondanks het feit dat er in 1984 een wet uitgevaardigd is dat het eten van hondenvlees verbiedt.

 

Op 5 grote markten worden dagelijks duizenden honden te koop aangeboden. Daar kunnen de potentiële klanten een hond uitkiezen die ter plekke geslacht wordt. De honden worden gedood door electrocutie of ophanging. Maar in de meeste gevallen gaat er een lange en gruwelijke lijdensweg vooraf; honden worden langdurig geslagen met stokken of worden langzaam gewurgd, om vervolgens (soms levend !!!) gevild of levend gekookt te worden.

 

hond1Op sommige plaatsen wordt de vacht verwijdert met een brander en weerom werd vastgesteld dat sommige van deze dieren nog leefden! Volgens een plaatselijk volksgeloof gaat er op deze manier veel adrenaline. door het lichaam van de hond en hierdoor krijgt het mals-geslagen vlees sexueel potentieverhogende kwaliteiten.

Honden vlees in Korea is tweemaal zo duur als ander vlees, kip en rund, dit sinds Korea's economische vlucht in de tachtiger jaren. Hondenvlees is een vlees voor de delicatessen-winkel; het is een delicatesse die voornamelijk wordt gegeten door een groep mannen die geloven dat zulk vlees (hondenvlees) hun viriliteit bevordert

 

Vooral de maanden juli en augustus zijn rampzalig voor onze trouwe viervoeter want dan wordt er massaal hondenvlees gegeten. In juli zijn er de drie Koreaanse bokdagen (letterlijk vertaald = snikhete hondsdagen) en in augustus wordt er massaal boshingtang gegeten( hondenstoofvlees) Onder het mom dat het hier om een traditie gaat zijn er de laatste jaren enkele Koreaanse politici die het eten van hondenvlees opnieuw willen legaliseren.

Katten worden door een minderheid als onhygienisch beschouwd en om die redenen worden ze dan ook uitgeroeid. Volgens KAPS zou een correcte informatiecampagne dit probleem al gedeeltelijk kunnen oplossen aangezien katten hoegenaamd geen onhygienische dieren zijn en bovendien een belangrijke taak hebben om de populaties van kleine knaagdieren mee onder controle te houden.

Voor een minderheid wordt de kat (volgens hun volksgeloof) beschouwd als een mediciijn. De katten worden bewusteloos geslagen met een hamer of men gooit enkele katten in een zak en vervolgens slaat men die zak enkele malen tegen de grond. Vervolgens worden de katten(meestal nog levend) in een ketel met heet water gegooid; dit tesamen met dadels, noten en gember. Ze worden gekookt tot men een bruine brij krijgt die men GOYANGI SOJU noemt en die brij wordt gebruikt tegen reuma en gewrichtspijnen.

korea2In 1991 werd een algemene dierenbeschermingswet die alle wreedheid tegen dieren verbiedt uitgevaardigd maar de overheid laat desondanks de hierboven vermelde gruwelijkheden oogluikend en onbestraft toe!

 

HELP... MEE DIT ZINLOOS DIERENLEED TE STOPPEN

12:30 Gepost door Rosa Mertens in Korea | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |